Tix.is

Um viðburðinn

Miðvikudaginn 22. mars munu Miracle og Crimson Security standa fyrir upplýsingadegi um verndun og meðferð gagna. Áherslan verður lögð á að fræða þáttakendur og annars vegar horft til reglugerðar sem nefnist GDPR og hins vegar PCI-staðalsins og hvernig þetta tvennt spilar saman. GDPR (General Data Protection Regulation) er reglugerð sem nýlega var gefin út af Evrópusambandinu og er ætlað að styrkja og samræma meðferð fyrirtækja á persónuupplýsingum. PCI er staðall sem gefin er út af samtökum greiðslukortaútgefenda með það að markmiði að tryggja sem öruggasta varðveislu kortaupplýsinga. Einnig verður komið inn á ISO 27001 öryggisstaðalinn.

Öryggisdagurinn er opin öllum og á erindi við stjórnendur, tæknifólk og aðra sem meðhöndla persónuupplýsingar og kortagögn. Fyrir hádegi er viðfangsefnið yfirgripsmeira og eftir hádegi verður farið dýpra í tæknileg atriði.

Fyrir hádegi: Öryggis- og hlítingarstaðlar og hvernig þeir tengjast (Hefst kl. 9.00)

Hvað er PCI? Til hverra á PCI erindi, hverjir þurfa að uppfylla staðalinn og hverjar eru afleiðingarnar af því að gera það ekki.
Hvað er GDPR? Fjallað um á sama hátt og PCI.
Hvernig tengjast PCI og GDPR?
Dæmi um skörun og mun á PCI og GDPR. Áhersluatriði hvors staðals fyrir sig, umfang og takmarkanir.
Tengsl við aðra öryggisstaðla á borð við ISO.

Eftir hádegi: Val á öryggislausnum til að uppfylla staðla (Hefst kl. 13.00)

Útskýringar á stöðluðum öryggislausnum á borð við IDS, IPS, loggun, FIM, pentest, öryggisskannanir og fleira.
Hvernig á að velja öryggislausnir.
Upplýsingaöflun (RFI). Hvernig á að skipuleggja og nýta sem best.
Öflun tilboða (RFP).
Pakkalausnir og stakar lausnir. Kostir og gallar.
Samþætting öryggislausna við innviði upplýsingatækni.
Open source og keyptar lausnir. Kostir og gallar.
Gagnlegar öryggislausnir fyrir PCI og GDPR.

Staðsetning
Hilton Reykjavík Nordica, fundarsalir F og G, 2. hæð.

Verð
2.900 kr. Innifalið í verði er aðgangur að ráðstefnunni og kaffiveitingar.