Tix.is

  • 13:00 - 17:00
Um viðburðinn

BÚIÐ ER AÐ LOKA FYRIR SKRÁNINGU Á MÁLÞING.

HÆGT ER AÐ KAUPA MIÐA Á STREYMI.


Félag talmeinafræðinga á Íslandi og Málefli - hagsmunasamtök í þágu barna og unglinga með tal - og málþroskaröskun bjóða til málþings um málþroskaröskun DLD.

Yfirskriftin er “Málþroskaröskun DLD og skólaumhverfið”

Takmörkuð stuðningsúrræði eru fyrir börn með málþroskaröskun DLD innan skólakerfisins. Félag talmeinafræðinga á Íslandi og Málefli telja gríðarlega mikilvægt að styðja við kennara og annað fagfólk, upplýsa, fræða um einkenni málþroskaröskunar DLD og afleiðingar þess. Mikilvægt er að það séu úrræði í skólaumhverfinu til að mæta þörfum þessa hóps. Til þess þarf öfluga samvinnu milli talmeinafræðinga, heimilis og skóla í takt við lög um farsæld í þágu barna.


Nú gefst kennurum og öðru fagfólki í skólakerfinu einstakt tækifæri á að fræðast um málþroskaröskun DLD og þann kennslufræðilega stuðning sem hægt er að veita þessum hópi í skólaumhverfinu. Aðalfyrirlesari er prófessor Victoria Joffe, virtur talmeinafræðingur og deildarforseti háskóla í Essex (School of Health and Social Care at the University of Essex). Victoria Joffe hefur gríðarlega reynslu af starfi með börnum og unglingum með málþroskavanda og er leiðandi í sínu fagi. Victoria Joffe ferðast um allan heim til að miðla sinni reynslu, til talmeinafræðinga, kennara og annars fagfólks innan menntastofnanna. Hún sérhæfir sig í þjálfun og ráðgjöf kennara og þverfaglegri samvinnu fagaðila í skólakerfinu með það að markmiði að veita börnum með tal- og málörðugleika bestu mögulegu þjónustu. Victoria Joffe sinnir einnig rannsóknum á sviði talmeina og ritstýrir fagtímaritum.

Frekari upplýsingar um Victoriu: Victoria Joffe | University of Essex


Málþingið er sniðið fyrir allt fagfólk sem starfar með börnum og unglingum í skólakerfinu og í þágu þeirra; kennurum, deildarstjórum stoðþjónustu, skólastjórnendum, sálfræðingum, þroskaþjálfum, félagsráðgjöfum, námsráðgjöfum og fl. Allir eiga erindi bæði foreldrar og fagfólk.

Victoria Joffe mun flytja erindi sitt á ensku á mjög aðgengilegan og skýran hátt.


Foreldri á vegum Máleflis mun koma og segja frá sinni upplifun og reynslu af því að eiga barn með málþroskaröskun DLD. Virkt samtal við heimili og skóla er mikilvægur liður í aukinni farsæld barna. Foreldrar upplifa mikið skilningsleysi gagnvart börnum þeirra og er takmarkaður stuðningur veittur í skólanum. Þörf er á heildrænum stuðningi fyrir þennan hóp barna, í námi, félagslegum stuðningi og almennum skilningi á vandanum.


Umræður - hvernig getum við mætt börnum með málþroskaröskun DLD betur í skólaumhverfinu í dag?


Málþroskaröskun DLD

Málþroskaröskun DLD (e. Developmental Language Disorder) er skerðing sem kemur snemma fram hjá börnum og viðhelst fram á fullorðinsár. Málþroskaröskun DLD lýsir sér í slökum málþroska, málvitund og málnotkun. Málþroskaröskun DLD hefur áhrif á félagslega hæfni, námsfærni, almenna líðan og hegðun. Algengi málþroskaröskunar DLD er 7 - 9% sem er í við hærra en einhverfa 1% og athyglisbrestur 3 - 6%. Þrátt fyrir algengi þá er vandinn vangreindur og vanþekking mikil á einkennum á meðal kennara og annarra fagstétta sem starfa með þessum hópi barna. Þörf er á vitundarvakningu og auknum faglegum úrræðum í skólakerfinu.


Málþingið er styrkt af Mennta - og barnamálaráðuneytinu

Frekari upplýsingar má senda á talmein@talmein.is