Tix.is

Event info
*english below*

Barnabarinn tekur yfir Norræna húsið laugardaginn 9. apríl og 10.apríl á Unga Barnamenningarhátíð.

Barnabarinn er upplifunarverk þar sem börn ráða öllu og stökkva í öll störf, blanda óáfenga kokteila og leggja fullorðnum lífsreglurnar á trúnó.

Fullorðnir geta t.d. fengið klippingu frá barni með skæri, látið blanda fyrir sig hugmyndaríkan drykk og fengið frá barninu ráð um hvernig fullorðið fólk ætti að haga lífi sínu, svo eitthvað sé nefnt.

Verkið er þátttökuverk þar sem fullorðnir mæta og gefa sig á vald yngri kynslóðarinnar í ögrandi en öruggu umhverfi BarnaBarsins. Hugmyndirnar að þessum þátttöku-gjörningum eru þróaðar í algjörri samvinnu við börnin í anda Krakkaveldis, og hafa að markmiði að láta drauma þeirra rætast. Hvað hefur þau alltaf langað að prófa? Hvað vilja þau gera við foreldra sína, hvernig vilja þau “breyta” þeim?

Aðgangur er ókeypis en nauðsynlegt fyrir fullorðna að taka frá miða á tix.is.
https://tix.is/is/event/13022/barnabarinn/...
Viðburðurinn fer fram kl.17:00 laugardaginn 9.apríl og kl.15:00 sunnudaginn 10.apríl og stendur yfir í um klukkustund í hvert skipti.

BarnaBarinn er framhald lýðræðislega sviðslistaverkefnisins Krakkaveldis þar sem krakkar héldu pólitíska fundi, gerðu gjörninga og skrifuðu ráðamönnum bréf í viðleitni til að breyta heiminum til hins betra.

----

Listrænir stjórnendur: Hrefna Lind Lárusdóttir, Salka Gullbrá Þórarinsdóttir
Búningar og leikmynd: Guðný Hrund Sigurðardóttir
Smíði og framkvæmd á bar: Brjálað að gera
Tónlistarstjórn: Pétur Eggertsson

Verkefnið er styrkt af Barnamenningarsjóði Íslands og Nordisk Kultur Fund.

---

Nánari upplýsingar um viðburði UNGA, sviðslistahátíðar ASSITEJ má finna á heimasíðu Barnamenningarhátiðar: www.barnamenningarhatid.is og á heimasíðu ASSITEJ á Íslandi: www.assitej.is.
ASSITEJ eru alþjóðleg samtök fagfólks sem gerir sviðslistir fyrir yngri áhorfendur.

 

-------------
ENGLISH

The children's bar will take over the Nordic House on Saturday 9 April and 10 April at the Reykjavík Children's Culture Festival.

The children's bar is an experiential work where children control everything and jump into all jobs, mix non-alcoholic cocktails and put the rules of life on the table for adults.

Adults can e.g. get a haircut from a child with scissors, have an imaginative drink mixed and get advice from the child on how adults should conduct their lives, to name a few.

The work is a participatory work where adults meet and surrender to the power of the younger generation in a challenging but safe environment for BarnaBarinn. The ideas for these participatory performances are developed in full collaboration with the children in the spirit of the Kids' Empire, and aim to make their dreams come true. What have they always wanted to try? What do they want to do with their parents, how do they want to "change" them?

Admission is free but it is necessary for adults to take a ticket on tix.is.
https://tix.is/en/event/13022/barnabarinn/...

The event takes place at 17:00 on Saturday 9 April and at 15:00 on Sunday 10 April and lasts for about an hour each time.

BarnaBarinn is a continuation of the Krakkaveldi's democratic performing arts project, where children held political meetings, performed performances and wrote letters to councilors in an effort to change the world for the better.

----

Artistic directors: Hrefna Lind Lárusdóttir, Salka Gullbrá Þórarinsdóttir
Costumes and set design: Guðný Hrund Sigurðardóttir
Construction and execution of the bar: Crazy to do
Music director: Pétur Eggertsson

The project is funded by the Icelandic Children's Cultural Fund and the Nordisk Kultur Fund.

---

Further information about the UNGA, ASSITEJ performing arts festival can be found on the Children's Culture Festival's website: www.barnamenningarhatid.is and on the ASSITEJ website in Iceland: www.assitej.is.
ASSITEJ is an international professional association that makes performing arts for younger audiences.